Kontakty

Stavebné bytové družstvo Šaľa,
Horná 926/1,
927 01 Šaľa

Sekretariát:
Tel.: +421-(0)31 770 28 61

Fax: +421-(0)31 770 71 37

Referát nájomného: 031 / 771 34 38

Poruchy TKR (Káblová televízia)
0903 / 466 334

Udržba – Tibor Tóth
0911 / 470 596

Úradné hodiny na správe SBD Šaľa

Pondelok
7.30 h – 11.30 h – 12.30 h – 15.00 h

Streda
7.30 h – 11.30 h – 12.30 h – 16.30 h

Piatok
7.30 h – 11.30 h

Riaditeľ
riaditel@sbdsala.com

Sekretariát
sekretariat@sbdsala.com

Ekonomický riaditeľ
ekon.riaditel@sbdsala.com

Technický riaditeľ
tech.riaditel@sbdsala.com

Prevody bytov
prevodybytov@sbdsala.com

Nájomné Šaľa
najomnesala@sbdsala.com

Nájomné Veča
najomneveca@sbdsala.com

Právne oddelenie
pravne@sbdsala.com

Údržba
udrzba@sbdsala.com

Všeobecná účtareň
vseobuct@sbdsala.com